• میامی را بهتر بشناسیم


میامی در طول جغرافیایی 55 درجه و 39 دقیقه و عرض جغرافیایی 36 درجه و 35 دقیقه از خط استوا و در ارتفاع هزارو بیست و پنج (1025) متر از سطح دریاواقع است .

 
کوه ها


مجموعه ای از کوه های پراکنده درجنوب شهرمیامی واقع است ، بلندترین آنها کوه قبله نام داردکه ارتفاع آن 2700 متر است و درسمت شرق آن ، کوه میامی به ارتفاع 2400 متر قرار دارد نام دیگر کوه های متصل به آن به این شرح است: نوحه ، تودر ، دوشاخ ، سرشخ ، شاه دمبه ، پنج پشته ، کوه خوردو . فریزر شرح مفصلی از کوه قبله نوشته است .
در میان این کوه ها و درکمر کش صخره ها ، تخته سنگ های بزرگی به شکل های مختلف دیده می شود که هر کدام را محلیها به گونه ای نامگذاری کرده اند از جمله :
«
آخور اسب رستم » : مجموعه ای از تخته سنگ ها به شکا نیم دیره که در مقابل سد مخروبه در غرب رودخانه .
«
سنگ شیر» تخته سنگ بزرگی به شکل یک شیر نشسته مقابل مظهر آب غنوات در غرب رودخانه .
«
سنگ کلپاسه» تخته سنگ بزرگی به شکا کلپاسه بر سر قله صخره ها ، بالاتر ازسنگ شیر، در غرب رودخانه .
«
سنگ قمار بازون» در کوه میامی ، بالاتر از کلیی ، تخته سنگ بزرگی به شکل مکعب .
«
چهل دخترون» صخره ای ماننددیوار با شیب تقریباً 80 یا 85 درجه در بین راه کلاچون– کلاته در غرب رودخانه که خاصیت پژواک(انعکاس صدا دارد )

پیشـینه تاریـخی


1-
پانصد سال قبل :


 
وقفنامه دزی که یکی از اسناد معتبر و قدیمی است در سال 913 قمری یعنی تقریباً پانصد سال سال پیش تنظیم شده است و این بیانگر آن است که در آن زمان میامی باغستان های آباد داشته است .


2-
هشتصد سال قبل :


 
در کتاب فرهنگ جغرافیایی از تولیدات انگورمیامی تا 800 سال قبل یاد کرده است .


3-
قبل از اسلام :


فریزر جهانگرد خارجی در مورد قلعه ارگی بالای کوه میامی نویسد: « ...اینگونه ویرانه ها باستانی است شکی نیست اما متعلق به کدام دوره است شاید تشخیص آن محال باشد ...من خودم مایلم ساختمان دژ را به عهد کهن نسبت دهم . ...تنهاقبر ها را می توان به دوره های متأخر منسوب کرد زیرا برها را اسلامی می نماید ...اما خودممکن است پیش از اسلام وجود داشته و بعد ها توسط مسلمانان مسکون شده باشد ...»

صنایع دستی

در قدیم قطیفه از مهمترین صنایع دستی این شهر بود، امروزه بارواج پارچه های جدید و پیشرفت صنایع ماشینی ، بافت قطیفه از رواج افتاده است .
در گذشته زنان با چرخ ریسندگی نخ می تابیدند و از نخ به وسیله کاگاه های خانگی که شامل پایه ،ورده ،شانه ، نورد ، وماکو بود کرباس می بافتندواز کرباس ، پیراهن چادر شب و کت می دوختند .
مردان نیز با وسیله ای دیگر بهنام «دیکلون» از پشم گوسفندان نخ می تابیدند و با آن نخ ها به وسیله میل بافتنی ، جوراب پشمی ، کلاه ، شال و دستکش می بافتند  ، که امروزه ازرواج افتاده است .

لباس های بومی

در دوره قاجاریه مردان : کلاه نمدی یاکلاه پوستی و برخی کلاه نخی داشتند . عده ای به دور کلاه دستاری هم می بستند. قبای بلند به نام «الخالق» شال کمر، گیوه یا کفش چرمی ، دست دوز محلی داشتند. دردوره پهلوی به مرورلباس مردان تغییر کرد.کلاه نخی، کت بلند، شلوار بندی مشکی ، کفش بازاری دوز یا گیوه داشتند.کارمندان کلاه شاپکاه و کت و شلوارداشتند .

زنان روسری سفید که در زیر گلو سنجاق می شد، نیم تنه سفید، شلیته ، گالش یا کفش های سبز رنگ معروف به کفش ساغری داشتند. چادردو نوع داشتندیکی شطرنجی سرخ و کبود به نام « چار سرخ و کبود » دیگری شطرنجی خاکستری بهنام «چادر کرباسی» داشتند . اکنون لباس مردم دیگر شهر های استان است.

موقعـیت تاریـخی


از آن چه که در کتابهای تاریخی آمده است بر می آید که میامی در قسمت شرقی قومس واقع بوده است .
« ...
جغرافی نویسان غربقسمتی از شاه راه بین قریه های کنونی عباس آباد و لاسجرو را جزو ولایات جداگانه به رسم قومس دانسته اند و این همان ولایتی است که در کتاب ( ایزیدور خاراکسی) به اسم قومینسه دیده می شود ... از قرار معلوم در قسمت شرقی قومس بین عباس آباد و شاهرود در هیچ زمان چندان آبادی های معتنابهی نبوده است . آخرین دامنه ها و قسمتی هم از وسط تپه ها و پشته ها می گذرد . پشته هایی که به تدریج سراشیب می شود برای تاخت و تاز ترکمن ها راه مناسبی تشکیل میدادند و این تاخت و تاز فقط بعد ازتصرف اتک از طرف روس ها متوقف گردید و تنها آن زمان عبوراز این راه را بدون مستحفظ خالی از خطر نمی دانستندماهی دو بار از شاهرود به طرف شرق و از مزینان به سمت غرب دسته های کوچک نظامی اعزام می داشتند که در قریه میاندشت که نقطه تلاقی آن ها بود عوض می شدند...»

مهمترین وقایع تاریخی


1-
عبور شاه عباس ازمیامی

مسافرت پیاده شاه عباس به مشهد موجب آبادی بسیاری از روستاهای مسیر راه و ایجاد کاروانسرا های بزرگ گردید.

2- عبور ناصر الدین شاه قاجار از میامی

در روزجمعه نوزدهم محرم 1284 قمری برابر با1246 شمسی با قافله ای زیارتی از میامی می گذرد و گفته می شود در این سفر توجهی به برنامه های عمرانیاین دیار شده است

3- عبور شیخ الرئیس ابوالحسن میرزا حیرت از میامی

آقای عبد الرفیع حقیقت در تاریخ قومس می نویسد : «... می گویند ابوالحسن میرزا حیرت در سفر خود به تهران از میامی می گذرد و در خارج از قریه بزمی می آراید و گویا با خبر می شود که زاهد محل به دیدا او خواهد آمد ، واین دوبیت را برای زاهد می فرستد :

تاخیمه به صحرای میامی زده ایم
                                                   
با بربط و نی ، رطل پیاپی زده ایم
ای شیخ مده زحمت خود خجلت ما
                                                   
در خیمه ما، میا ، میا ، می زده ایم

4- فتنه باب


ملاحسین بشرویه که ازپیروان محمد علی باب بود از خراسان به سمت میامی آمد و در راه عده ای را با خود متفق ساخت ....
....
تا این که به میامی رسید و سی و شش نفر را با خود متفق نمود ولی مردم میامی با او ازدر مبارزه در آمدند و تعداد 32 نفر از یاران او که در میامی بودند نیز به همراه عده ای از اطرافیانش کشته شدند . ملاحسین با دادن تلفات به ناچار راه شاهرود را درپیش گرفت و به بدشت عزیمت کرد. این واقعه همزمان با مرگ محمد شاه قاجار (1260 شمسی) اتفاق افتاده است .

میامی در سفر نامه ها

کتاب مطلع الشمس را در سال 1301قمری بر مبنای سفر اول و دوم ناصر الدین شاه به خراسان نوشته است . محمد حسن خان صنیع الدوله در باره میامی که از صفحه 240و 242 مطلع الشمس شروع کرده می نویسد :
اما میامی قریه ایست آباد شبیه به قصبه و دیواری با 16 برج دارد... بنای میامی به طرحی غیر متعارف است اغلب کوچه ها رابا خشت سر پوشانیده اند خاصه شواره خاصه را و درخانه ها معبر را از میان آن کوچه های سرپوشیده اخراج کرده اند و خانه ها را با خشت تا سه طبقه بر روی هم ساخته اند و دریچه ها به سمت شوارع کار گزارده ودرجاهای بیشتر کوتاه و پست ساخته شده و از همه این اوضاع معلوم می شود که اهل میامی در مدافعه ترکمانان تا آن جا تدارک دیده اند که درمیان شوارع و کوچه ها جدال و دفاع نمایند . غیرازآب انبار ها و حیاض عامه تمام بناهای میامی با خشت و گل ساخته اند .
تکیه و مسجدی را در اینجا پهلوی هم بنا کرده اند و مسجد مربع مستطیل است به طول بیست قدم و عرض پانزده قدم و ارتفاع 5 زرع و سقف مسجدبه تیر تخته پوشیده شده ونه ستون ازتیرهای محکم در میان مسجد افراخته و منبری داردکه خالی از امتیازنیست ، دربالای در مسجد که ایوان فوقانی جنوب تکیه است به خط خوش برسنگی مکتوب ومنقوراست:
هوالواقف والنیات

 به عهد محمدشه غازی آنــــــــکو
                                             
که محکوم حکمش زمین و زمان شد
خدیـوی که هر یــاور فــــوج را
                                                   
بجان ، بنده اش رستم داستان شد
محمد تقی خان که فوج عجــم را
                                                  
به سرتیپی ازحکم شه حکمران شد
دلــیری که ازخنجرخـــونچکـانش
                                                 
زخون عدو، جوی هرسو روان شد
دل او به وقت سخا همــچو دریــا
                                                 
کف او به گاه عطا همچوکان شد
در آمرزش باب خـودآن امیـــــری
                                                  
که ازدار دنیابه قصـــر جنان شد
علی اصغر آن خان که شمشیر تیزش
                                                  
عدو سوز مانندبــــــرق یمان شد
یکی مسجدی ساخت اندر میــــامی
                                               
که چون قبله حاجتگه اش انس و جان شد
پس طاعت و سجـــده محراب او را
                                              
ملک برزمین هر شـــب از آسمان شد
بهشتی شد از نــزهت صحن ، در وی
                                             
عیان حوض کوثر چوجوی روان شد
چو آمد به اتـمام آن پاک مـــــسجد
                                              
به تاریخ آن هر طرف نکتـه دان شد
محمدتـــقی خان به تاریخـــش آمد
                                              
چو بشمرد هر حرفی ازنام آن شـــد

  توانمندی های میامی

  توانمندی عبارت است ازتواناییها و استعداد های فردی و محیطی که در یک جامعه وجود دارد. بدین معنی که برخی افراد دارای خلاقیت ها و استعداد هایی هستند که با مهیا شدن زمینه های محیطی این استعداد ها و خلاقیت ها  بروز و ظهور می گردد . لذا بر این اساس توانمندی ها  را به دو دسته بالفعل و بالقوه تقسیم می کنیم .
توانمندی های بالفعل آن دسته از توانمندی هایی است که به منصه ظهور رسیده و به اجرا در آمده است .این توانمندیها در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد چرا که توانمندی های بالفعل هم بایدبه روز رسانی و آبدیت شود .
توانمندی های بالقوه توانمندی هایی را شامل می گردد که به دلیل فراهم نبودن زمینه تا کنون به اجرا در نیامده اند و فراهم نشدن زمینه ممکن است دلایل زیادی از جمله مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی یا فرهنگی داشته باشد .  با نگاهی به سی سال گذشته بخشمیامی درمی یابیم که این بخش پس از پیروزی انقلاب توانایی های زیادی داشته که به اجرا در آمده و بعضاً هم با تلاش مسئولین و مردم به  در آینده به اجرا در خواهد آمد  لذا ما در این قسمت توانمندی های میامی را به دو دسته بالقوعهو بالفعل تقسیم بندی می نماییم .


 
توانمندی های بالفعل


توانمندی های کشاورزی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعدا دچاههای کشاورزی در میامی انگشت شمار اغلب در اختیار افراد خاصی بود و در اقتصاد میامی نقشی نداشت . اکثر مردم جهت امرارمعاش مجبور به مهاجرت و کار در شهر های بزرگ کشور بودند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی با پیگیری مسئولین و استقبال مردم چاهای عمیق به تعداد بیش از 150 حلقه در این بخش حفر گردید و این شهر را از مهاجر خیز به مهاجر پذیر تبدیل نمود با شروع کار کشاورزی درمدت زمان کوتاهی این بخش به قطب کشاورزی استان تبدیل گردید . روند کار کشاورزی متاسفانه به صورت سنتی باقی ماندو تنها پیشرفت امرکشاورزی برقی نمودن چاه ه های آب بود که با فشار سازمانی دولتی صورت پذیرفت . در بخش توانمندی های بالقوه به استعد دهای نهفته در کشاورزی میامی اشاره خواهد شد .


بخش صنعت


فعالیت های صنعتی شهرستان میامی با فراز و نشیب های زیادی همراه بود تابالاخره در سال.....با ایجاد شهرک صنعتی و ورودکارخانجات به میامی آغاز گردید .
و متاسفانه با سیاست های اقتصادی اشتباه که در آن زمان صورت می گرفت تعدادی از شرکت ها وام مربوط را اخذ کرده و هیچ گونه سرمایه گذاری در این شهرک انجام ندادند وبعید می دانم تا کنون تسهیلات دریافتی آن سال ها را که ارض دولتی با نرخ بسیار 1÷ایین دریافت نموده اند را باز پرداخت کرده باشند .در حال حاضر تعداد.....        کارخانه در این شهرک مشغول به فعالیت می باشند که نسبت به فضای موجود در بخش بزرگ میامی رقم بسیار پایین است.


توانمندی های مدیریتی و نیروی انسانی


دربخش مدیریت به دو سطح مدیران شهرستان میامی و مدیران سطح استان و کشور تقسیم می گردند .
مدیران سطح بخش میامی : بانگاهی به مجموعه ادارات میامی شاهد خواهیم بودکه بیش از.....درصد از مدیران این بخش غیر بومی و ......درصد نیز بومی می باشند.
مدیران سطح استان و کشور : خوشبختانه نیروی انسانی و نخبگان بخش میامی در سراسر کشور دارای پست  های مهم و کلیدی می باشند و این نشان از استعداد و توانایی و زکاوت تحصیل کردگان این بخش می باشد .
 

   توانمندی های بالقوه
 
در این بخش نیز توانمندی هایی در موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد.  


جذب توریست

شهرستان میامی به دلیل وجود اماکن تاریخی و جاذبه های زیست محیطی و گونه های گیاهی و جانوری منحصر به فرد از موقعیت بسیار خوبی برای جذب توریست بر خوردار است لیکن به دلیل عدم توجه به این اماکن  و تبلیغات ماناسب می توان گفت تا کنون در آمد قابل توجهی نداشته است و این در حالی است که سالانه بیش از...  نفر از این بخش عبور می کنند . از جاذبه های میامی می توان به تفرجگاه دزی کلاچون –مجموعه سه چنار و آب پنفتنی ، رباط شاه عباسی حمام آقایان ، دشت شقایق کالپوش ، مجموعه کاروانسرای میاندشت ، مسجد جامع فرومد ،آرامگاه ابن یمین فرومد و... نام برد .
 
صنعت


در بخش صنعت باید اذعان کرد که هنوز حتی  10 درصد توانمندیهای صنعتی میامی  هم به بهره برداری نرسیده و با توجه به ظرفیت های محیطی وجود زمین و آب مناسب و قرار گرفتن در گذرگاه سه استان خراسان شمالی ، رضوی و سمنان هر نوع سرمایه گذاری کلان قطعاً به سود سرمایه گذارخواهد بود .


نخبه پروری


شهرستان میامی دارای استعداد های درخشانی در رشته های مختلف می باشد لذا این بخش را به قسمت های مختلف تقسیم می نماییم . : سیاسی 2- ورزشی3- مدیریت4- علماو روحانیت5- اساتید دانشگاه


گرایشات سیاسی


مردم میامی نسبت به عضویت در احزاب بسیار ناچیز می باشدو علت آن را می توان در عدم تبلیغات احزاب دانست اما باید اذعان داشت با توجه به نبوغ بالای سیاسی مردم فهیم میامی احزاب مختلف می تواننددر این شهرستان فعالیت نمایند موارد فوق یک ادعای اثبات شده است زیرا این مردم با حضور 100 درصدی خود در انتخابات ریاست جمهوری و قرار گرفتن در رتبه بالاتر از حدود 40 شهرستان نشان دادند که درصحنه هستندو جدای ازگرایشات سیاسی به نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبند می باشند لذا در این زمینه می توان با تشویق افراد تحصیلکرده و نخبه گروه های سیاسی را چه مستقل و چه زیر مجموعه احزاب سیاسی کشور فعال نمود .

علما و روحانیت

از افتخارات مردم دار المومنین میامی داشتن فرزند روحانی در  خاندان می باشد از همین رو ازدیرباز شهرمیامی دارالعلمای ارزنده ای همچون سادات معظم مرحوم  حاج میرزاابراهیم و حاج میرزا حسن و علمای بزرگی  چون  مرحوم آیت الله مومنی ،احمدی و در حال حاضر نیز دارای علمای زیادی در شهر های قم و تهران ودیگر شهر ها می باشند  از آن جمله می توان به  حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مرتضی موسوی امام جمعه محترم میامی حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن مومنی ، استادحوزه علمیه شاهرود و شیخ قاسم کریمی و روحانیون جوان و نوجوانی که از استعداد های بالقوه این شهر می باشند نام برد .

اساتید دانشگاه

شهرستان میامی در حال حاضر دارای بیش از 100 فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر می باشد که می توان از آن ها در رشته های مختلف دانشگاهی استفاده نمود و با توجه به تعداد بالای دانشجو در این بخش پیش بینی میگردد در آینده تعداد بسیار بالاترازجوانان نخبه میامی مدارج بالای علمی را طی نموده و در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار  گیرند .

کشاورزی

همانگونه که در بخش استعداد های بالفعل اشاره شد در این بخش تعداد زیادی چاه های کشاورزی وجود دارد و به دلیل کشت سنتی فاقددرآمد مناسب می باشد . مکانیزه کردن کشاورزی میامی نیازمن اقدامات آموزشی و ارائه تسهیلات و مجبور کردن کشاورزان به اجرای سیستم های آبیاری جدید  می باشد . متاسفانه به دلیل  مستقل نبودن اداره جهاد کشاورزی میامی و فاصله زیاد تامرکز شهرستان امکان تعامل مناسب بین کشاورز و مهندسین جهاد کشاورزی وجود ندارد .

دلیل نامگذاری شهرستان میامی به این نام

نام آبادی ها وشهرهاریشه های متفاوتی دارد،وعوامل مختلفی مانند:مذهب،نژاد،عوامل جغرافیایی،رویدادهای تاریخی،شیوه زیست اقتصادی وغیره در نامگذاری آنها موثر است.

باتحقیقاتی که انجام شده است ،مشخص گردیدکه نام شهر ((میامی))متاثر ازعامل اقتصادوشیوه کشاورزی است.

این نام به صورتهای مختلف درآمده وتغییر یافته است:1-میم بند2-میمند-3-میمد4-میمه5-می می6-میامی
1ـمیم بند:احتمال می رود که نام اولیه شهر میامی (میم بند)بوده است.
میم به معنای درخت انگور وپسوند بند به معنی محل پرورش دادن است ،ودر نتیجه میم بندیعنی محل پرورش انگور (تاکستان) ،به همین جهت نام این شهر ریشه کشاورزی دارد.
2ـمیمند:به نظر میرسد کلمه میم بندرا به صورت (میمند)به کار برده اند.پس از تحقیق در این واژه مشخص گردید که این نام تنها یکبار در سفنامه سدید السنطه آمده است:
((....در گنبددیگر {در وسط قبرستان میامی}آثار دو قبر پیدابود ودر دیوار آن سنگ سیاهی منصوب ودر آن بعداز یک کلمه (ناخوانا) حمدیّه است:صاحب این بقعه شریف یوسفعلی میمندی در سنه 960قمری...))
اما اکنون این سنگ درون گنبد نیست وگویا در زمانی نامعلوم آنرا خارج کرده اند.این واژه در جاهای دیگر دیده شده است،از جمله در جلد46لغت نامه دهخدا،درباره این واژه چنین آمده است:
ـمیمند{م َ یا مِ یْ}(اِ)ـ(اِخ) ـقصبه ای است از مضاعف غزنین ...موضعی به غزنین وازآنجابوده خواجه احمد حسن میمندی وزیر سلطان محود غزنوی ـوعنصری از تعریف باغ وخانهاوقصیده ای ساخته واز آنجاست که گفته:
بدان صفات به میمند باغ خواجه ما      که کدخدای جهان است وسیداحرار
-میمند،نام قریه ای به غزنه میان بامیان وغور ،واحمدبن حسن میمندی وزیر سلطان محمود غزنوی از آنجاست.
میمند: ) اِخ) دهی است مرکز دهستان میمند،بخش شهر بابک شهرستان یزد.(فرهنک جغرافیایی ایران جلد 10)
میمند: نام یکی از دهستانهای هفت گانه بخش مرکزی شهرستان فیروز آباد(فرهنگ جغرافیایی ایران جلد7)
میمند:(مَ یا مِ)(اِخ):ولایتی است در فارس ،گرمسیر در آن هرنوع میوه باشد.
میمند:(مِ ثی یامَ ثی)(اخ):دهی است از دهستانهای بویر احمدسرحدی بخش کهکلویه شهرستان بهبهان(فرهنک جغرافیایی ایران جلد6)
3-میمد:در حدود پانصد سال قبل میامی را((میمد))می گفتندودر اسناد محلی این نام آمده است.ازجمله در وقفنامه کلاته دزی نام این شهر را میمدنوشته اند:
((....تمامی شش دانگ شایع کامل از کلاته موسومه به مرجان از توابع ونواحی قریه ((میمد))از ولایات بسطام من لایات خراسان ...))
ودر سطر دیگر وقفنامه آمده است:
((... قنات جاریه که مصبّ آن به کلاتچه دزی مذکور ومنبع آن کوهی است معروف به کوه میمد...))
ودر سطرهای دیگر این وقفنامه این اسامی ذکر شده است:
((مرحوم شیخ شمس الدین محمد المیمدی، خواجه عبد الولی میمدی، اسماعیل بن بایزید میمدی، خواجه باباعیسی میمدی، خواجه امیر محمدمیمدی...))
میمد:در کتاب مسالک وممالک ابن خرداد به،درباره فاصله راههای قومس می نویسد:((...ازبدش(بدشت) تامیمد 12فرسخ از میمد تا هفتگذر 7فرسخ...)
4ـمیمه: فریزر این واژه رادرسفرنامه زمستانی صفحه 243به کار برده است ومترجم کتاب آقای منوچهر امیری در حاشیه می نویسد:((منظور نویسنده میامی است)) این واژه در موارد دیگر به کاررفته است:
میمه:دهی است از بخش زرین آبادشهرستان ایلام(لغت نامه دهخدا)
میمه:نام یکی از بخشهای شهرستان کاشان (لغت نامه دهخداجلد 41صفحه 324)
میمه:دهی است از دهستان کوهپایه بخش نوبران،شهرستان ساوه.
5-مَی مَی:در کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران جلد 41درباره این واژخ چنین می نویسد:
((...میامی از نظر لغوی به معنای مَی مَی است واین واژه از این جهت به کاررفته است که در این ناحیه انگور فراوان به دست می آورندودر زمانهای قدیم به حدود 800سال پیش می رسد از این انگور شراب فراوان به دست می آورند...)
توضیح:به نظر میرسد نام قدیم یانام اصلی این شهر ((میمد))بوده است واهالی بالهجه محلی آن را((مَی مَی))تلفظ کرده اند،زیرا هم اکنون کلمه بیامد را ((بیامی)) تلفظ می کنند.
برای قیاس دقیق تر ، کلنات را بخش بخش زی هم می نویسیم:
بیامد:ب+یا+مد،با لهجه محلی تلفظ می شود:ب+یا+((مَی)).
میمد:مَی+مَد،با لهجه محلی تلفظ می شودمَی+((مَی)).
بنابر این محلی ها همان کلمه میمد را ((مَی مَی)) تلفظ می کرده اند.(کتاب نگاهی به میامی مرحوم محمد اسدی)
شادروان محمد اسدی می گوید:به یاد دارم تقریبا در سالهای 1335یا1336شمسی مردان کهنسال ابراهیم آباد ازجملع ((محمدمقیم میرزایی)) که بزرگ آبادی بود میامی را((مَی مَی)) تلفظ می کرد.
6-میامی:که نام امروزی شهر میامی است،به نظر می رسد از اوایل دوره قاجاریه به این صورت تغییر یافته است.
 لغت نامه دهخداجلد46درباره واژه(( میامی)) چنین می نویسد:
میامی نام یکی از بخشهای سه گانه شاهرود است،قصبه مرکزی بخش یامی شهرستان شاهرود است.
...میامی دارای بیست باب دکان ودوگاراژ وپنج کاروانسرا(منظور بار اندازهای قدیم می باشد)ادارات بخشداری ،ژاندارمری،بهداری،فرهنگ وآمار است.در ذیل مطالب بالا از قول ملک اشعراءبهار این دو بیت شعررا نوشته است:

تاخیمه به صحرای میامی زده ایم      با چنگ رباب ،می پیاپی زده ایم
زاهد تومده زحمت خود خجلت ما      در محفل ما،میا،میا،می زده ایم

ولی آقای عبدالرفیع حقیقت در صفحه 257تاریخ قومس همین دو بیت شعررااز قول ابوالحسن میرزاحیرت(شیخ الرئیس) به این صورت نوشته است:

تاخیمه به صحرای میامی زده ایم      با  بربط و نی، رطل  پیاپی  زده ام
ای شیخ مده زحمت خود خجلت ما      در خیمه ما،میا میا،می زده ایم

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97